Tenyésztés

Tenyésztési céljaink, a tenyésztés feltételei

Tenyészcélunk a Magyar Retriever és Vízikutya Egyesület céljaival megegyezően:

„Egészséges, a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező törzskönyvezett ebállomány kialakítása, szinten tartása, fejlesztése, fajtafenntartó és fajtajavító tenyésztése,
a hivatalos standardhoz mindjobban közelítő, kitűnő anatómiájú, idegrendszerű, örökletes betegségektől mentes, jól szocializált állomány létrehozása a tenyésztési célunk. Valamennyi fajtánk, az apróvad vadászati tevékenységhez kapcsolódó célokra alakult ki. Napjainkban a vadászati célok mellett kutyás sportokra,
és terápiás-segítő célokra is használják ezen egyedeket, de az állomány túlnyomó többségénél a kedvtelésből történő tartás a motiváció. Az Egyesület célja, hogy a fenti felhasználási célokat is kielégítő,
azonos elvek alapján történő, szabályozott, ellenőrizhető tenyésztőtől származó és a fent említett többi szempontnak is megfelelő ebállományból tevődjön össze a hazai állomány,
mindenben eleget téve az állatvédelmi jogszabályi környezetnek is.”

Fajtánk – a Labrador retriever – hivatalos és felelős tenyésztéséhez nem elegendő csupán a küllemi bírálat, hanem – mivel munkakutyáról beszélünk – magatartás- és képességvizsgálaton is kötelező részt venniük,
illetve azon megfelelniük.

A tenyészszemle menete:

1. Képesség- és magatartás vizsgálat retrieverek részére

A vizsga célja: fiatal retrieverek öröklött tulajdonságainak vizsgálata,
különös tekintettel a fajtára jellemző tulajdonságokra.


1/1. Mezei keresés

A feladat megkezdése előtt a bíró kihelyez a mezőre egy lőtt vadat mely lehet fácán vagy tőkésréce.
A kihelyezés 40-50 méterre legyen az indítás helyétől. A vezető a kihelyezést láthatja, de a kutya nem.
A bíró utasítására a vezető a kutyát elengedi mezei keresésre, bíztathatja lendületes és intenzív keresésre, de nem követelmény a kiforrott keresés.
A kutyának a kihelyezett lőtt vadat önállóan kell megtalálni, azt egyértelműen jelezni kell. A vezető az indítás helyétől számítva 20-25 méterig követheti kutyát, ott meg kell állnia.
A mezei keresés közben a vizsgán jelenlévő segítő vadász lövést ad le, sörétes vadászfegyverrel.
A lövést akkor célszerű leadni, amikor a kutya és vezetője között legalább 10-20 méter távolság van.
A jó idegrendszerű, stabil kutya a lövésre felfigyel, de néhány másodperc eltettével folytatja a munkát, félelmet nem mutatva.
Lövés érzékenység: lövésre megijed, megtorpan, de rövid idő elteltével folytatja a munkát.
Lövésfélőség: a lövésre félelem jeleit mutatja, nem folytatja munkáját rövid idő elteltével, a keresési távolság jelentősen (50%) csökken, vezetője mellé szalad vagy menekül, láb mellől nem megy el a vezető utasítása ellenére sem.
A feladat teljesítésének feltétele, hogy a kutya a kihelyezett lőtt vadat találja meg, azt jelezze a fajtára jellemző módon. Nem követelmény a lőtt vad apportírozása.
Kívánatos: Érdeklődés, találni akarás, önállóság, stabilitás. Pozitívan értékelendő, ha a kutya önállóan megpróbálja az észlelt szagokat lekontrolálni.
Hibák: Lövésfélőség, a vad kikezdése, elásása, vad iránti érdektelenség, alapvető engedelmesség hiánya.
Bírálandó: Orrjóság, orrhasználat, keresési stílus, stabilitás, engedelmesség.

1/2. Mezei elhozás, elhozási készség

A bíró egy 500 gr-os dummyt dob alacsony aljnövényzetű mezőn (lehetőség szerint a kutya figyelmét felkeltve)
miközben a kutyát vezetője pórázon tartja a bírótól 15- 20 méterre. Az apport tárgy esését követően a vezető
indítja kutyáját. A kutyának lehetőség szerint önállóan kell a dummyt megtalálnia. Nem követelmény a kézbe
történő átadás, de a dummyt a vezetőjéhez kell vinni a kutyának. A vezető a feladat alatt bíztathatja kutyáját,
de a fizikai kontaktus nem megengedett.
Kívánatos: Feltétlen lendületes elhozás, átadás, érdeklődés, stabilitás.
Hibák: Apportmegtagadás, érdektelenség, alapvető engedelmesség hiánya.
Bírálandó: Lendületesség, feltétlen elhozás, átadás.
Amennyiben a kutya nem viszi vezetőjéhez a dummyt, úgy abban az esetben a feladatra „Nem megfelelt” minősítést kap.

1/3. Vízi elhozás, vízkedvelés

A bíró egy 500 gr-os dummyt, dob a nyílt vízbe (parttól minimum 5-6 méterre), miközben a kutyát vezetője pórázon
tartja a bírótól 2-3 méterre. Az apport tárgy vízbe esését követően a vezető indítja kutyáját. A kutyának
önállóan kell a vízbe mennie. A kutyának az apport tárgyat úszva kell kihoznia a vízből.
Nem követelmény a kézbe történő átadás, de a dummyt a partra ki kell hozni a kutyának.
Kívánatos: Vízkedvelés, érdeklődés, feltétlen lendületes elhozás, stabilitás.
Hibák: Vízbe menetel megtagadása, apportmegtagadás, érdektelenség, alapvető engedelmesség hiánya.
Bírálandó: Vízkedvelés, feltétlen elhozás, stabilitás.
Amennyiben a kutya nem hozza ki a dummyt a vízből, úgy abban az esetben a feladatra „Nem megfelelt” minősítést kap.
A képesség és magatartás vizsgálat csak akkor tekinthető sikeresnek, ha mindhárom feladaton „Megfelelt” minősítést kap a kutya.


2. Küllemi bírálat: A standardnak megfelelő típus és mozgás vizsgálata

A retrievereket és vízikutyákat lényeges segítség nélkül kell bemutatni a bírónak
(vezetés tempós járásban, laza pórázon).
A standardban megkövetelt szőrminőség és szín korrekt megítéléséhez kréták, hintőporok színezők és spray-k használata tilos.
Ilyen manipuláció esetén a kutya nem bírálható. A kutyákat tisztán, a rendezvényre felkészítve kell bemutatni.
A bírálat alatt a kutyának nyugodtan kell viselkednie, nem lehet agresszív, nem mutathat fokozott félelmet sem.
A Labrador retriever kifejezetten barátságos, kapcsolatteremtő viselkedése a kívánatos.
A fogazat vizsgálatát, elbírálását tűrnie kell. A tenyészszemle bírálatot minden kutya elbírálása közben jegyző rögzíti, a bíró diktálása alapján.
A bíró a kutyáról részletes leíró bírálatot diktál és a bírálat végén közli a minősítést, amely lehet:
– NEM TENYÉSZTHETŐ (ideiglenesen vagy véglegesen);
– TENYÉSZTHETŐ;
– TENYÉSZTÉSRE JAVASOLT

Súlyos hibák, tenyésztésből kizáró okok:
A fajtastandard előírásban megnevezett kizáró hibák, kiegészítve az alábbiakkal:
– fogzáródási hibák: előreharapás, hátraharapás, nyitott harapás, keresztharapás, tétre harapás – alsó, vagy felső metszőfog hiány
– törött farok
– extrém viselkedés zavarok – pánik, morgás, harapás, agresszió emberre és fajtársakra egyaránt.